Wonen in Heiloo

Wonen in Heiloo

Bij gelegenheid van de Dag van de Architectuur is door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) in juni/juli een tentoonstelling georganiseerd van bijzondere hedendaagse architectuur in Heiloo. Het gaat daarbij om de belangrijkste producten van architectuur die er de afgelopen 25 jaar in Heiloo tot stand zijn gekomen.

Hoewel Heiloo oogt als een rustige gemeente, heeft er gedurende de periode die de tentoonstelling bestrijkt, toch een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Te noemen zijn de voltooiing van de wijken Egelshoek en Ypestein, en de ontwikkeling van Nieuw Varne en Zuiderloo. De ontwikkeling van Zandzoom en Campina komt juist op gang. De komende 20 jaar kunnen er nog ca. 1800 woningen worden gebouwd. Omdat de economie weer aantrekt is het dus een goed moment eens stil te staan bij de kwaliteit van de architectuur die van die plannen verwacht mag worden.

Onze tentoonstelling en de kwaliteit van de daarin getoonde plannen kan daar een prima bijdrage aan leveren.

Kijkend naar wat er de afgelopen 25 jaar in Heiloo is gebouwd hebben wij voor de tentoonstelling bijna 30 bouwplannen geselecteerd van een meer dan gemiddelde architectonische kwaliteit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |